Tàn nhang

Tàn nhang có di truyền không?

Tàn nhang là một trong số những đặc điểm chung của nhiều người trên thế giới. Những nốt tàn nhang này được ra ra bởi…