Nám má

Nám da mặt vùng má

Nám da mặt vùng má là gì? Nám da vùng má là một hội chứng phức tạp, biểu hiện là những đốm sắc tố lan…