Đồi mồi

Đồi mồi trên da mặt

Đồi mồi trên mặt là gì? Đồi mồi là hiện tượng những chấm màu đen nổi rõ lên da trông bóng và nhô hẳn lên…